18 de novembre del 2009

Manifest per la Demanda de Places Públiques de Secundària

La Coordinadora d'AMPAS d’Escoles Públiques del Districte de Sant Andreu amb el suport de les entitats i associacions del Districte,

EXPOSEM:

El districte de Sant Andreu arrossega un dèficit creixent de places públiques de secundària a l’hora de donar continuïtat d'escolarització pública després de la primària.

Durant molt de temps, les famílies de Sant Andreu han assumit que, en molts casos, haurien d'escolaritzar els seus fills fora del districte si volien continuar donant-los escolarització pública, o, si no, el dèficit d’oferta pública els ha empès a escolaritzar-los en escoles concertades o privades, a fi d’optar per la proximitat, de la qual tampoc han tingut cap garantia.

Amb l'anunci que una part de l'equipament de l'antiga fàbrica Fabra i Coats seria destinada a la construcció d'un IES es va obrir una expectativa de millora d'aquesta situació.

Però l'anunci que per al curs 2009-2010 s'obria —en instal•lació provisional— un CEIP a la Fabra i Coats, per altra banda, necessari per l’augment de població infantil al barri, ha fet pensar que altre cop la construcció de l’IES al barri de Sant Andreu tornava a endarrerir-se. Des de la Coordinadora d'AMPAS del Districte de Sant Andreu, no es qüestiona la dotació de més places de CEIP al barri i districte, sinó que la major part de les places del futur IES Fabra i Coats i de La Maquinista puguin quedar absorbides amb el pas dels anys per l'alumnat provinent del CEIP Can Fabra i CEIP La Maquinista, i, per tant, no es resoldria el dèficit de places públiques de secundària ja existent al barri i al districte, tal com assenyalen les dades de la Comissió de matriculació.

Hem fet un recompte de les places públiques escolars del districte de Sant Andreu que ofereix la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona. El dèficit de places públiques de secundària que intuíem és força important.

Les dades ens revelen el següent:

Al districte de Sant Andreu, per al curs 2009-2010, sortiran 550 alumnes de 6è primària pública, mentre que les places públiques de secundària que s'ofereixen al districte són 448. És a dir, al districte hi ha un dèficit per al curs vinent de 102 places públiques de secundària. Cal fer l’observació que en aquestes dades no s’inclouen les places cobertes pels dos IES de secundària del districte de Nou Barris (IES Valldemosa i IES Flos i Calcat) als quals són adscrits alguns CEIPS del districte de Sant Andreu, com ara el Turó Blau, el Mestre Gibert i Camins o l’Ignasi Iglesias. A més hem d’afegir que una escola del districte de Sant Martí, CEIP Antoni Balmanya, té adscripció a un IES de Sant Andreu, l’IES Joan Fuster.

A tall d'exemple, al barri de Sant Andreu, per al curs 2009-2010, sortiran 150 alumnes de 6è de primària pública, mentre que les places públiques de secundària que s'ofereixen al barri són 84. És a dir, al barri hi ha un dèficit per al curs vinent de 66 places públiques de secundària.

Cal tenir en compte que aquestes dades són per al curs 2009-2010; en endavant hi haurà un nombre superior d'alumnes de primària pública al districte, provinents dels dos nous CEIP (CEIP Maquinista, CEIP Can Fabra) i el que ja fa temps que funciona CEIP Eulàlia Bota del qual encara no ha sortit cap promoció de 6è de primària. Per tant, sense comptar amb els ajustaments que l'augment de població obligui a fer, per al curs 2017-2018, hi haurà 125 places més que sortiran de la primària i demanaran adscripció a la secundària pública. En el supòsit que en aquella data aquests dos nous CEIP tinguin els seus IES de nova construcció als quals destinar el seu alumnat, tampoc no es resoldria el dèficit de places públiques de secundària que ja és manifest per al curs 2009-2010.

Aquest dèficit clar de places públiques de secundària queda camuflat per la resignació de les famílies de Sant Andreu al fet que el pas a la secundària passa per deslocalitzar els alumnes a altres districtes i/o per renunciar a l’escolarització pública.

Aquesta resignació no pot continuar més temps. És deure dels poders públics dotar suficientment la xarxa pública d’educació per garantir la continuïtat de l’escolarització en la secundària pública. És un dret de les famílies i és un mecanisme per a la cohesió social, objectiu indefectible de qualsevol govern que prediqui dur a terme polítiques educatives progressistes.

Per tot això:

SOL•LICITEM:

Que es garanteixi que l'IES projectat a l'antiga fàbrica Fabra i Coats entrarà en funcionament el curs 2010-2011.

L'estudi de la ubicació, el projecte i la construcció dels altres IES que caldrien al districte per donar solució de manera urgent al dèficit de places públiques de secundària detectades.

La necessitat urgent de mantenir una reunió per a tractar les qüestions plantejades.


Barcelona, 23 de novembre de 2009


Manifest enviat a:

Regidora del Districte de Sant Andreu.
Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.
Alcalde de Barcelona.
Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya

AMPA, Entitats i Associacions del districte que donen suport:

CEIP Maquinista
CEIP Pegaso
CEIP Eulàlia Bota
CEIP El Sagrer
CEIP L'Estel
CEIP Bernat de Boil
CEIP Mestre Gibert
CEIP Ferran i Clua
CEIPM Turó Blau
CEIPM Ignasi Iglèsias
IES Dr. Puigverd
IES Joan Fuster
AAVV Bon Pastor
AAVV St. Andreu
AAVV La Sagrera
AAVV Plataforma Navas Fem Barri
Agrupació Excursionista Muntanya