26 d’abril del 2012

L'escola en català, ara i sempre


Perquè està en perill el català a l'escola?
 
http://www.escolaencatala.cat/
 
El sistema d’immersió lingüística en català està en perill per les sentències judicials del Regne d’Espanya que ordenen re introduir l’espanyol com a llengua vehicular. Les recents sentències judicials del Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem, i Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ordenen que en els propers mesos la llengua espanyola sigui “reintroducida” com a “lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”, amb l’objectiu que “ambas lenguas cooficiales deberían ser vehiculares en la misma proporción”. Totes aquestes sentències es deriven de la nova situació creada per la sentència 31/2010 del TC contra l’Estatut de Catalunya que estableix que “se considere también el castellano como llengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”.

Contra el català, ni un pas enrere!