6 de febrer del 2013

AMPA Escola Pegaso - Xerrada - 28 Febrer 19.00 horesConfirmar l'assistència per mail ampaceippegaso@gmail.com
 o telèfon 933409150 abans del 18 de febrer.