12 de juny del 2015

MAPA ESCOLAR DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU CONCLUSIONS I DEMANDES


"DE LES PROTESTES A LES PROPOSTES"

La Comunitat Educativa i La Coordinadora d'Ampa del districte de Sant Andreu reclamem, una nova escola d’infantil i primària i dos instituts per donar resposta al dèficit crònic en l’oferta d’ensenyament públic que pateix el nostre districte. Aquesta és una de les conclusions de l’estudi que hem presentat  l’Ateneu L'Harmonia Casal de Sant Andreu de Palomar.


L’estudi demostra amb dades oficials que la demanda creixent de places durant aquests últims anys tant a primària com a secundària, no s’ha vist acompanyada d’una oferta proporcional. A més, l’informe evidencia el desequilibri que hi ha entre la demanda de places i l’oferta inicial als centres públics per part del Consorci de Educació de Barcelona (CEB); davant d`aquesta situació l’Administració sempre ha optat a primària per l’augment de ràtio fins 27 alumnes en algunes ocasions i/o implantació de grups addicionals, que es coneix popularment com “bolets” . Una situació inadmissible i que es repeteix any rere any des del curs 2008-2009 fins el curs actual (8 anys) i que podem definir com a crònica.

Hem de tenir en compte també que en el pas de primària a secundària hi ha una diferència entre el nombre de grups aula que inicialment es preveuen (determinats per la quantitat d’alumnes escolaritzats a 6è de primària) i els reals que s’acaben necessitant, atès que la demanda final és inferior a l’esperada inicialment. Aquest desequilibri entre oferta i demanda
a la secundària pública porta moltes famílies a optar per escoles privades concertades on sí que troben una plaça, cal donar continuïtat metodològica entre la primària i la secundària pública. A tall d’exemple, al curs 2014-2015 hi ha una ocupació a 6è de primària de 564 alumnes i una oferta de 450 places a 1r ESO, d'acord amb aquests càlculs, falten al districte de Sant Andreu 114 places públiques, percentual un 10%. És per això que, reclamem l’inici immediat d'obres del nou Institut Marti Pous a la Fabra i Coats i començar la rehabilitació de l’Institut Cristòfol Colom, sent l’únic institut públic que té el barri de Bon Pastor.

Necessitem al menys un nou centre públic de Formació Professional relacionat amb el teixit industrial que hi ha actualment, on hi destaca el sector del transport (tallers de Renfe, metro, autobús), però també amb altres que es puguin anar instal·lant al nostre districte, relacionat amb sectors emergents (indústries del mòbil i noves tecnologies, alimentària, energia i media ambient,...). Una possible solució, recuperar el projecte de l’Institut Berenguer de Palou, desaparegut l’any 2000, o desbloquejar el projecte d'ampliació de l'espai annex a l'IES l'Alzina i l'escola Ferran i Clua.

Demanem compromís ferm per part del Consorci d’Educació de Barcelona, un pla definitiu d'execució i finalització de les obres a les escoles actualment en barracons, 7 anys l’Escola La Maquinista i 6 anys l’Escola Can Fabra.

Com també un pacte municipal per tal que la segregació escolar no superi la segregació urbana, “Oficina Municipal d'Escolarització” demanem igualtat distributiva i l'equitat educativa i social entre l'educació pública i l'educació privada-concertada. L’elaboració del Mapa Escolar ha comportat una reflexió sobre l’escola que volem per al futur pròxim al nostre districte, més enllà del nombre de centres i les infraestructures escolars. S’ha valorat, per tant, la necessitat d’arribar a establir criteris per a la consolidació d’una oferta estable de servei públic d’educació que permeti avançar cap a la definició de projectes educatius, tant de centre com de zona. 

Sense cap mena de dubte, la insuficiència de places escolars públiques comporta un empitjorament de la qualitat educativa. Polítics i representants de l'administració, l’escola publica és el gran motor per atenuar els desequilibris socials d’una societat que cal cohesionar.