16 de juny del 2021

Comunicat envers l'assetjament i violència als centres

 

Comunicat de la COORDINADORA D’AMPA/AFA DE CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE SANT ANDREU envers l’assetjament i violència als centres

 

Educar a casa, a l'escola, a l'àmbit social és una premisa de la qual partim, sent conscients que els infants es passen la major part del dia a l'escola o institut. Les dinàmiques emocionals entre iguals de vegades són difícils de gestionar, i som els adults qui hem de donar les eines perquè aprenguin a actuar de manera respectuosa i puguin enfortir la seva vida emocional. Tot i això, moltes vegades no ens en sortim i es produeixen conductes violentes.

Són diversos els protocols que determinen com les escoles, els instituts i els centres educatius han d‘actuar davant d’un cas de violència. Malauradament les polítiques de prevenció estan quedant-se curtes, doncs els casos d’assetjament, ciberbullying i violència masclista en els centres educatius sembla que van en augment.

Són considerats conflictes greus les conductes tipificades en l'article 37.1 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol d'educació i que perjudiquen greument la convivència escolar. Segons el protocol d’intervenció s’ha d’actuar si hi ha coneixement o sospita d’un conflicte greu per part de qualsevol membre de la comunitat educativa.

És per aquest fet que les AFA i AMPA que pertanyem a la Coordinadora d’AFA i AMPA de centres públics del Districte de Sant Andreu, hem decidit fer un front comú contra el bullying dins i fora dels nostres centres educatius. Per això:

  • Exigim major nombre de recursos per la detecció dels casos d’assetjament en els centres educatius, i que s’arribi fins el final en tots els casos i amb total transparència.

  • Volem perfils qualificats per atendre els casos més greus i així evitar el drama viscut fa poc més d’un mes al nostre barri del districte de Sant Andreu.

  • Demanem la creació d’un Espai de treball conjunt de tota la comunitat educativa, on es pugui avaluar i revisar l’aplicació dels protocols de prevenció i tractament de la violència a l’entorn escolar.

  • Emplacem a totes les escoles i instituts a educar, en el marc del Projecte de convivència, en la gestió positiva dels conflictes i adoptar mesures preventives com tenir dins de cada grup/classe un espai comú per tractar conflictes que s'hagin pogut donar durant el dia o setmana. Som conscients que a algunes escoles ja es porta a terme i volem que s’implementi a tots els centres del districte.

  • Proposem més tasques de conscienciació social amb spots publicitaris, tallers on-line, webinars, ja sigui dins de les escoles/instituts o a nivell de barri o districte.

  • Proposem la creació d’un protocol sobre prevenció del maltractament institucional a la infància i adolescència en l’àmbit escolar (des de 0-18).

  • Encoratgem a les institucions, centres i comunitat educativa en general, a fer difusió i posar a l’abast dels infants i les famílies els recursos ja existents, com els centres d’atenció psicològica Konsulta’m i el telèfon i el WhatsApp contra el suïcidi, de l’Ajuntament de Barcelona; i l’aplicació mòbil UsApp, per denunciar casos d’assetjament escolar o qualsevol altre tipus de violència, creada per la Generalitat de Catalunya. És cabdal que les eines que ja existeixen arribin a les persones que les puguin necessitar.

L’elaboració del Pla les escoles lliures de violències redactat per tècnics del Departament d’Educació, pot ser una eina per posar fil a l’agulla, tot i que, si no se’l dota de prou recursos humans i materials pot esdevenir només una eina per evidenciar, de nou, el què seria una manca greu de voluntat per garantir els drets fonamentals dels infants i joves, per part l’administració educativa.

Al Districte de Sant Andreu, no permetrem que tot això quedi en paper mullat. Tenim l'obligació, tota la comunitat educativa (Departament d'Educació, Inspecció, Direccions, Professorat i altres educadors, PAS, Famílies i Alumnat) en posar-hi atenció i esforços en detectar qualsevol tipus de conducta violenta i actuar en conseqüència.

Cal doncs estar alerta, no ignorar indicis, no silenciar evidències, denunciar fets i exigir responsabilitats, sense defugir les pròpies.

 

16 de juny del 2021