22 de juny del 2009

Futur Fabra i Coats

Les entitats i col·lectius de

Sant Andreu de Palomar


EXPOSEM

L’existència d’un teixit associatiu actiu i divers és una de les característiques de Sant Andreu i una de les bases de la seva cohesió social.

Les associacions i col·lectius treballem diàriament, i de manera desinteressada, per mantenir viva la riquesa social i cultural de Sant Andreu.

Històricament les entitats hem estat les defensores de l’espai públic i les impulsores de les milloresque s’hi han fet.

És per això que les polítiques de ciutat que vulguin fomentar la cohesió, la riquesa social i la qualitat de l’espai públic han de fer-ho, necessàriament, tenint en compte les sensibilitats i les realitats existents als diferents barris de la ciutat.
Concretament, Sant Andreu es caracteritza per una vitalitat participativa de la qual ens en beneficiem el conjunt de veïns i veïnes.

La finalització de l’activitat industrial de la Fabra i Coats és una oportunitat única i llargament esperada de crear un espai que fomenti aquesta diversitat participativa i cultural, tant de Sant Andreu com de la ciutat.

Amb la voluntat de continuar participant de forma positiva i amb propostes concretes en la definició de Sant Andreu i de la ciutat, les entitats vam demanar al Districte la creació d’una Comissió de seguiment del recinte fabril de la Fabra i Coats amb l’objectiu d’obrir un espai de participació i col·laboració amb el Districte per treballar, conjuntament, el pla d’usos d’aquestespai. En les tres convocatòries convocades fins al moment:

Les entitats hem proposat diverses vegades la necessitat de crear taules de treball que permetessin obrir un diàleg estructurat i enriquidor que servís per contrastar les polítiques de ciutat amb les necessitats de Sant Andreu.

El Districte només ha utilitzat aquest espai per comunicar les decisions preses en lloc de ser un espai participatiu de debat i d’intercanvi.

Considerem que la participació va més enllà de la mera informació. Entenem per participació aquell procés:

En el qual el conjunt d’actors consensuen les necessitats/demandes a les quals cal donar resposta.

Que convoca reunions de debat que permetin contrastar totes les propostes presentades pels diferents participants.

En el qual finalment s'aporten solucions que responen a les demandes plantejades inicialment. Ens calia explicitar el malestar que suposa per al conjunt de les entitats participants el fet que en la Comissió del passat dilluns 27 d’abril es comuniqués, sense cap tipus de debat previ, la decisió de cedir gran part dels espais del carrer Sant Adrià, edifici A de la Fabra i Coats, a la Federació Catalana d’Escacs durant els propers 25 anys.

Considerem que en lloc de prendre decisions sense una voluntat de diàleg obert i sincer, cal demanar als representants públics, Regidoria de Sant Andreu, que abans de prendre decisions col·lectives escoltin i tinguin en compte l’opinió i la participació del conjunt de veïns i veïnes.

Defensem que les polítiques de ciutat han de servir per donar servei al conjunt, però que en la seva elaboració no es pot oblidar que cal decidir aquells equipaments que ajudin a mantenir la riquesa ja existent a Sant Andreu.

I PER AQUESTES RAONS SOL·LICITEM

Que el Districte de Sant Andreu, i per extensió, l’Ajuntament de Barcelona, incorporin a partir d’ara les necessitats reals de les entitats del barri en el desenvolupament del projecte i el pla funcional dels equipaments perquè puguin desenvolupar correctament les seves activitats.

Que es creïn les tres taules de treball següents: Patrimoni Històric, Cultura i Educació, en el marc de la Comissió de Seguiment de la Coats, en les quals les entitats i persones a títol individual, puguin aportar les seves propostes amb un doble objectiu: aconseguir una participació més real i que es tinguin en compte totes les sensibilitats existents.

Que es creïn els mecanismes adequats, de manera consensuada amb les entitats, per preservar el patrimoni industrial del recinte fabril.

Les entitats seguirem treballant amb ganes i il·lusió perquè aquest patrimoni industrial quedi per a les properes generacions de veïns i veïnes de Sant Andreu i de la ciutat. Per aquest motiu, creiem que és necessari que la nostra opinió, individual i col·lectiva, sigui escoltada i tinguda en compte.