23 de juny del 2009

Opinions AMPA - FAPAC

Recull d'aportacions dels tallers de la XXXI Assemblea General

Grup 1: Serveis que donen les AMPA


Actuació de les AMPA

Quin ha de ser el marc d'actuació de les AMPA? Les AMPA donen molts serveis en substitució de l'administració, però la seva funció fonamental és la col·laboració amb els centres educatius per a l'educació de l'alumnat.

El fet de donar aquests serveis semipúblics fa que tant el professorat, com fins i tot les famílies, vegin l'AMPA com una empresa de serveis.

Aportació de diners

Amb el pressupost de l'AMPA es paga el manteniment dels centres educatius, en comptes d'invertir-lo en projectes educatius per al centre. Es necessita suport per determinar en què s'ha de gastar el pressupost de les AMPA.

Hi ha el perill que amb la Llei d'Educació de Catalunya pugui anar a més l'aportació monetària de les AMPA a les escoles, si s'interpreta malament l'autonomia dels centres. S'haurà de vigilar aquest aspecte.

Ara que hi ha una situació econòmica pitjor, hi ha molts impagats.

Presentació de sol·licituds d'ajuts i altres tràmits

Les convocatòries d'ajut han sortit totes alhora i amb poc marge de temps per entregar-les. Es necessitaria ampliar el període i simplificar els tràmits.

La tramitació i justificació dels ajuts és complicada. Es veu com un problema que es demani a les AMPA la documentació com si fos una empresa, per exemple, sent molt estrictes amb la presentació de factures originals.

Per les escoles de nova creació es necessita molt de suport per poder començar a fer activitats extraescolars i fins i tot per legalitzar l'AMPA.

En general tots els tràmits han de ser més àgils i cal simplificar-los al màxim.

Gestió de menjadors

Fins a on arriba la competència de les AMPA en quant als temes de comportament de l'alumnat al servei de menjador?

Es necessita suport per saber quines competències tenen les AMPA sobre el funcionament del servei de menjador.

Suport per a nens i nenes amb Necessitats Educatives Específiques (NEE)


Es necessita suport i servei per a infants amb NEE. Es necessita un compromís seriós sobre aquest tema. Per a nens diabètics cal més informació.

També és important lluitar per l'estabilitat del professorat, perquè té massa mobilitat.

Reutilització de llibres de text

Els llibres de text han de formar part de la gratuïtat de l'educació. S'hauria de demanar a l'administració que assumís un compromís molt més gran en els projectes de reutilització de llibres de text. Es necessita suport per saber què fer amb els impagats del projecte de reutilització.

Es necessita suport de la FaPaC perquè molts professors no volen assumir la seva corresponsabilitat en els projectes de reutilització de llibres de text.

Formació

A l'inici de curs es necessita fer formació de tot tipus des de la FaPaC, per poder preparar a les juntes sense experiència. Els temes podrien ser la tramitació i justificació de les subvencions, reutilització de llibres de text, gestió de les AMPA, etc.Grup 2: Servei de la FaPaC a les AMPA

 • La FaPaC no és aliena a les AMPA, l'han de sentir seva.
 • Hem de ser conscients de la nostra força i cal utilitzar-la en les nostres reivindicacions.
 • La FaPaC ha de recollir en temps real les problemàtiques de les AMPA.
 • Hem de ser un referent tant en l'aspecte tècnic com en el polític.
 • S'han de buscar noves vies de comunicació entre la FaPaC i les AMPA.


Grup 3: Nous projectes de la FaPaC, noves idees per al treball en xarxa
Quins projectes els agradaria a les AMPA que organitzi la FaPaC?

Un projecte necessari és crear recursos a la web de la FaPaC per donar eines als pares que entren a la junta d'una AMPA.

També és necessari crear mecanismes (consultes email, etc.) perquè les AMPA puguin participar més en l'articulació dels posicionaments polítics que va articulant la FaPaC.

Es demana un programari informàtic per a la gestió de les AMPA. S'hauria de demanar suport a l'administració per a recursos informàtics (ordinadors, formació) de les AMPA.

La FaPaC ha d'incidir més en l'organització de reunions d'AMPA per zones.

Falten eines de col·laboració per crear mailings i grups de treball. Facilitar integració de les AMPA i els pares a Internet. Fa servir googlegroups i li va molt bé. La FapaC podria fer llistats de serveis gratuïts a Internet. Veure quines ajudes poden haver per part de la Generalitat per ajudar als pares per integrar-se a Internet.

Un projecte important és el de dinamitzadors o treballadors de l’entitat que és qui ha de posar l’estructura. Les AMPA ens hem sobrecarregat de labors que correspondrien a l’escola. Hauríem de passar a una labor representativa ferma, quasi sindical diríem.

Un projecte que pot donar molt de sí és el d'administratius finançats amb plans d'ocupació que puguin ajudar a les AMPA a fer les seves tasques administratives, que no són més que tasques semipúbliques indispensables per al sistema educatiu.

El departament d’educació està col·locant a través dels plans educatius d'entorn dinamitzadors socioculturals que treballen directament en les AMPA. Hi hauria d’haver figures professionalitzades que facin suport a les AMPA, per això s’ha de buscar la voluntat política.

Un projecte important és el treball en xarxa d’associacions. Formació per pares i mares sobre que és l’escola, el Consell escolar i l’AMPA. Buscar mitjà intern de la FaPaC. Treball d'acollida dels nous membres.


CONCLUSIONS

 • Nova AMPA paquet informació FaPaC i que es puguin relacionar amb AMPA de la seva zona.
 • Millorar el funcionament de la web de la FaPaC.
 • Programari lliure per a les AMPA.
 • Dinamitzadores per zones.
 • Deslliurar de les càrregues diàries a les AMPA.
 • Estructura FaPaC més comarcal i més popera.
 • Les AMPA han de ser més actives davant els mitjans dels que disposen.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Si, probablement per la qual cosa es