4 de maig del 2011

Cal aturar l'aplicació del nou calendari escolar

Com a pares, mares i familiars de nens escolaritzats a l’escola pública, al Districte de Sant Andreu de Barcelona, no podem amagar la nostra preocupació i volem fer palesa la nostra disconformitat davant certes decisions que s’han pres sense el consens de totes les parts implicades i amb una arbitrarietat que no podem admetre. L’establiment i implantació del calendari escolar n’és una prova de la carència d’aquest consens (sembla ser que ni mestres ni pares ho teníem clar) i encara estem esperant que algú ens argumenti la utilitat pedagògica d’haver fet vacances (ja que ni tan sols es tractava d’una setmana no lectiva amb activitats organitzades) en mig del trimestre escolar que resulta més productiu. La gran majoria de pares no hem pogut gaudir d’una setmana al març per estar amb els nostres fills i realitzar diverses activitats en una època de l’any en la qual l’horari laboral i la climatologia no són propicis.

Així mateix, l’aprovació del calendari escolar sense una clara definició en certs aspectes ha suposat un nou punt de fricció entre escola i famílies.
Si és cert que pel curs vinent no hi haurà setmana blanca, però es mantindran els 5 dies com a dies de lliure disposició per les escoles, considerem que aquesta mesura només servirà per agreujar la relació escola-famílies i tampoc ens durà a una millor conciliació laboral-familiar tant desitjada.

És per tot això que creiem seria convenient tornar al calendari anterior, en el que els nens començaven escola una setmana més tard al setembre, quan molts pares podem realitzar jornades laborals més flexibles i el temps és millor per realitzar activitats de lleure, a l’espera que qualsevol altre modificació que afecti al calendari estigui recolzada per un consens entre famílies, mestres, i en definitiva, tota la comunitat educativa, abans de posar-la en marxa (voler replicar models d’altres països requereix que les circumstàncies i els recursos siguin els mateixos, ja que per si sols no funcionen).


Familiars de nens i nenes d’ Infantil i Primària