3 de juny del 2011

Per què és important la sisena hora?

En el present document, la FaPaC detalla les seves raons i consideracions per defensar la continuïtat de la mesura en l'educació pública.