9 de juliol del 2021

Exigim una major inversió en Educació que permeti una reducció de ràtio d’alumnes per classe

 


 

Des de la Coordinadora d’AMPAS/AFAS de Centres Educatius Públics de Sant Andreu exigim una major inversió en Educació que permeti una reducció de ràtio d’alumnes per classe.

 

 • Atès que la inversió en Educació a Catalunya és aproximadament el 3,5% del PIB, tot i que la Llei d’Educació Catalana (LEC) estableix que la despesa hauria d’arribar fins al 6%.  Aquesta manca d’inversió que situa a Catalunya a la cua de l’Estat Espanyol que a la vegada es troba a la cua de la Unió Europea i que per tant la manca d’inversió és el principal problema amb què es troba l’educació del nostre país.

 • Atès que el Departament d’Ensenyament, que és l’organisme responsable de determinar l’oferta de llocs escolars.

 • Atès que reiteradament s’ha denunciat que un alt percentatge de l’Ensenyament obligatori (Infantil-primària-secundària) en els darrers cursos han estat en situació de ràtios d’alumnes per grup classe màximes o fins i tot per sobre d’aquest (per sobre de 25 a infantil i primària i 30 a secundària). S’ha donat la situació que l’excepcionalitat s’ha convertit en norma

 • Atès que en els darrers anys a Catalunya i Barcelona ha patit una forta i sostinguda davallada de la natalitat, de 89.000 naixements en 2008 fins als 56.000 nous nadons del 2020 i que contrasta amb una etapa anterior, on s’havien produït molts naixements, que havien obligat a fer créixer els centres educatius existents i crear-ne de nous. Recordem que, a causa de la manca d’inversió i de correcta planificació, encara tenim a Catalunya, a Barcelona i al Districte de Sant Andreu nombrosos centres en mòduls alguns des de fa més d’una dècada.

 • Atès que fruit d’aquesta davallada de naixements, en els darrers anys s’han tancat línies de diferents escoles públiques especialment, en comptes d’apostar per una reducció generalitzada i important de ràtio d’alumnes per aula.

 • Atès que la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat, malgrat ser del tot insuficient a un petit augment de les plantilles docents amb personal de reforç per a evitar sobretot els “sobre ràtios” la qual cosa ha suposat una petita millora als centres, a les possibilitats de treball a l’aula i els resultats obtinguts. Cal destacar, però que pel fet que els recursos han estat del tot insuficients en personal de reforç que ha aportat el Departament d’Educació, ha estat la reorganització dels centres educatius que han hagut de prescindir en molts casos de docents especialistes, els quals han entomat les tutories creades per esponjar els grups. 

 • Atès que el departament d'Educació, de cara al curs 21-22, segons declaracions del 8 de maig  no es planteja en consolidar aquestes plantilles –tot i haver afirmat l’anterior conseller, fa un any, que les “noves contractacions” no anaven “a respondre només a l’emergència sanitària, sinó també a aquesta voluntat de millora del sistema educatiu”.

 • Atès que la baixada de ràtios ha de permetre, d’una banda, repartir l’impacte de la davallada de naixements entre els centres, però sobretot és una eina d’atenció a la diversitat i la qualitat educativa. Amb una davallada de ràtios és evident que els equips docents poden abordar i donar resposta de manera més efectiva a múltiples ritmes d’aprenentatge dins l’aula, i és evident que, com menys alumnes, millor serà aquesta atenció.

 • Atès que a mesura que el nombre d’alumnes per classe de la classe es redueix, les metodologies que pot utilitzar el professorat, l’accés als materials i la quantitat d’atenció que rebrà cada estudiant augmenten, millorant els resultats de l’alumnat.

 • Atès que ens trobem en un moment de canvi i innovació en les metodologies d'ensenyament, i veiem que si aquestes vénen acompanyades d'una reducció de la ràtio d'estudiants per aula (per sota de 20 a primària i per sota de 25 a secundària), llavors, es poden identificar beneficis en el rendiment escolar, a més de les millores observades en la conducta i l'actitud.

 • Atès que una reducció de ràtio ajuda a afrontar millor la matrícula viva i la integració i acollida de l’arribada d’aquests nous alumnes a mig curs.

 • Atès que segons a l’informe Talis 2018, els i les professionals que treballen cada dia a l’aula amb els infants i per tant com a veritables coneixedors i coneixedores de la situació, el 85% dels docents van manifestar que dedicarien un increment del pressupost a reduir la mida de les classes contractant més personal.

 • Atès que els principals col·lectius sindicals de docents a Catalunya (Aspepc-SPS, CCOO, CGT, Intersindical, UGT, USOC i USTEC), el SdE i l’AFFAC exigeixen a la Generalitat que redueixi les ràtios d’alumnes per professorat.


Per aquests motius exigim:

 

Primer.- Destinar el 6% del PIB de Catalunya a inversió en Educació. 

Segon.- Exigim al Departament la consolidació estructural de les places que la pandèmia de la Covid-19 va obligar a implantar.

Tercer.- Exigim al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la baixada de la ràtio a les aules per sota de 20 al segon cicle d’Educació Infantil i Primària i d’un màxim de 25 a l’ESO, el Batxillerat i els Cicles Formatius. Així com la reducció de ràtio per docent.

Quart.- Demanem  al Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona que la baixada de ràtio vagi acompanyada d’un augment dels recursos d’atenció a les necessitats educatives especials (NEE) i els suports intensius per a l'escolarització inclusiva (SIEI), així com els serveis educatius en general, especialment els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP). 

 

9 de juliol del 2021

16 de juny del 2021

Comunicat envers l'assetjament i violència als centres

 

Comunicat de la COORDINADORA D’AMPA/AFA DE CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE SANT ANDREU envers l’assetjament i violència als centres

 

Educar a casa, a l'escola, a l'àmbit social és una premisa de la qual partim, sent conscients que els infants es passen la major part del dia a l'escola o institut. Les dinàmiques emocionals entre iguals de vegades són difícils de gestionar, i som els adults qui hem de donar les eines perquè aprenguin a actuar de manera respectuosa i puguin enfortir la seva vida emocional. Tot i això, moltes vegades no ens en sortim i es produeixen conductes violentes.

Són diversos els protocols que determinen com les escoles, els instituts i els centres educatius han d‘actuar davant d’un cas de violència. Malauradament les polítiques de prevenció estan quedant-se curtes, doncs els casos d’assetjament, ciberbullying i violència masclista en els centres educatius sembla que van en augment.

Són considerats conflictes greus les conductes tipificades en l'article 37.1 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol d'educació i que perjudiquen greument la convivència escolar. Segons el protocol d’intervenció s’ha d’actuar si hi ha coneixement o sospita d’un conflicte greu per part de qualsevol membre de la comunitat educativa.

És per aquest fet que les AFA i AMPA que pertanyem a la Coordinadora d’AFA i AMPA de centres públics del Districte de Sant Andreu, hem decidit fer un front comú contra el bullying dins i fora dels nostres centres educatius. Per això:

 • Exigim major nombre de recursos per la detecció dels casos d’assetjament en els centres educatius, i que s’arribi fins el final en tots els casos i amb total transparència.

 • Volem perfils qualificats per atendre els casos més greus i així evitar el drama viscut fa poc més d’un mes al nostre barri del districte de Sant Andreu.

 • Demanem la creació d’un Espai de treball conjunt de tota la comunitat educativa, on es pugui avaluar i revisar l’aplicació dels protocols de prevenció i tractament de la violència a l’entorn escolar.

 • Emplacem a totes les escoles i instituts a educar, en el marc del Projecte de convivència, en la gestió positiva dels conflictes i adoptar mesures preventives com tenir dins de cada grup/classe un espai comú per tractar conflictes que s'hagin pogut donar durant el dia o setmana. Som conscients que a algunes escoles ja es porta a terme i volem que s’implementi a tots els centres del districte.

 • Proposem més tasques de conscienciació social amb spots publicitaris, tallers on-line, webinars, ja sigui dins de les escoles/instituts o a nivell de barri o districte.

 • Proposem la creació d’un protocol sobre prevenció del maltractament institucional a la infància i adolescència en l’àmbit escolar (des de 0-18).

 • Encoratgem a les institucions, centres i comunitat educativa en general, a fer difusió i posar a l’abast dels infants i les famílies els recursos ja existents, com els centres d’atenció psicològica Konsulta’m i el telèfon i el WhatsApp contra el suïcidi, de l’Ajuntament de Barcelona; i l’aplicació mòbil UsApp, per denunciar casos d’assetjament escolar o qualsevol altre tipus de violència, creada per la Generalitat de Catalunya. És cabdal que les eines que ja existeixen arribin a les persones que les puguin necessitar.

L’elaboració del Pla les escoles lliures de violències redactat per tècnics del Departament d’Educació, pot ser una eina per posar fil a l’agulla, tot i que, si no se’l dota de prou recursos humans i materials pot esdevenir només una eina per evidenciar, de nou, el què seria una manca greu de voluntat per garantir els drets fonamentals dels infants i joves, per part l’administració educativa.

Al Districte de Sant Andreu, no permetrem que tot això quedi en paper mullat. Tenim l'obligació, tota la comunitat educativa (Departament d'Educació, Inspecció, Direccions, Professorat i altres educadors, PAS, Famílies i Alumnat) en posar-hi atenció i esforços en detectar qualsevol tipus de conducta violenta i actuar en conseqüència.

Cal doncs estar alerta, no ignorar indicis, no silenciar evidències, denunciar fets i exigir responsabilitats, sense defugir les pròpies.

 

16 de juny del 2021


11 de setembre del 2019

 📣 Si voleu us podeu imprimir aquest cartell per a la concentració (millor en A3), i no oblideu samarretes grogues per una #PlanificacióPúblicaJA !!! 📣

🚸🚸🚸 Atenció! : Convocatòria de protesta i reivindicació el 1r dia del curs davant de cadascuna de les escoles i instis del districte i de qualsevol altra centre públic que vulgui adherir-s'hi. Per una #PlanificacióPúblicaJA !!!


11 de maig del 2018Campanya mooolt interessant que ens arriba  de FAPAC i a la qual ens adherim.
 Les famílies reivindiquen la falta de dotació d’especialistes en educació especial als menjadors escolars

·         La FaPaC denuncia l’incompliment de la normativa i la vulneració de drets fonamentals dels alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE) en el servei de menjador.

·         Les famílies i AMPA afectades es veuen obligades a assumir els costos dels especialistes en educació especial que li corresponen al Departament d’Ensenyament.


Aquí hi pots trobar més informació i sumar-hi la teva AMPA / AFA.


9 d’abril del 2018
Des de la Comissió Inclusiva del districte de Sant Andreu us convidem a la "Jornada de Sensibilització de la Diversitat i l'Escola Inclusiva". És un esdeveniment gratuït, obert a tothom i amb servei de cangur d'infants per a qui ho necessiti.


Serà el 14 d'abril de 2018 a l'Escola Can Fabra pretén a través de 3 ponències acostar-nos als valors de la inclusió escolar.
*És important que tot aquell que vulgui assistir s'inscrigui, per temes d'aforament*.


➡️Inscripcions aquí: inscripcions
Activitat gratuïta amb servei de canguratge d’infants


PROGRAMA
09:45 Obertura de portes
10:00 Presentació jornada
10:05 Ponent: Anna De Jesús Cuixart (Directora EAP St. Andreu)
10:45 Ponent: Marta Sampere (USEE Institut Puigvert)
11:30 Pausa Refrigeri
11:40 Espectacle de mitja jornada (Contacontes)
12:10 Ponent: Àlex Roca (Exemple de superació personal)
13:20 Espectacle de cloenda
14:00 Agraïments i tancamentUs hi esperem!         

8 de març del 2018

3r Passeig per l'Educació

El passat 25 de febrer de 2018 vam tornar-nos a obrir a tot el districte per mostrar els valors de l'educació pública, per animar a les famílies que enguany han de fer la preinscripció a 2n cicle d'infantil o a secundària a matricular-se a l'escola pública i per engrescar a les famílies que ja en formen part a que participin de les seves Ampa.


Us deixem la crònica que va fer BTV del Passeig per l'Educació del curs passat.
http://beteve.cat/les-ampa-de-sant-andreu-reclamen-mes-places-de-secundaria/

22 de juny del 2015

REBEM 3R PREMI CATEGORIA AMPA SOLIDÀRIA, PER LA 1A CURSA MASCA SOLIDÀRIA PER L'EDUCACIÓ PÚBLICA


Compartim, a totes i tots els que lluitem fermament per defensar l’educació, cultura i l'esport, que són els pilars fonamentals d’una societat culta, assenyada, carregada de criteri i preparada per exigir un dret fonamental, l'ensenyament públic de qualitat.

12 de juny del 2015

MAPA ESCOLAR DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU CONCLUSIONS I DEMANDES


"DE LES PROTESTES A LES PROPOSTES"

La Comunitat Educativa i La Coordinadora d'Ampa del districte de Sant Andreu reclamem, una nova escola d’infantil i primària i dos instituts per donar resposta al dèficit crònic en l’oferta d’ensenyament públic que pateix el nostre districte. Aquesta és una de les conclusions de l’estudi que hem presentat  l’Ateneu L'Harmonia Casal de Sant Andreu de Palomar.


L’estudi demostra amb dades oficials que la demanda creixent de places durant aquests últims anys tant a primària com a secundària, no s’ha vist acompanyada d’una oferta proporcional. A més, l’informe evidencia el desequilibri que hi ha entre la demanda de places i l’oferta inicial als centres públics per part del Consorci de Educació de Barcelona (CEB); davant d`aquesta situació l’Administració sempre ha optat a primària per l’augment de ràtio fins 27 alumnes en algunes ocasions i/o implantació de grups addicionals, que es coneix popularment com “bolets” . Una situació inadmissible i que es repeteix any rere any des del curs 2008-2009 fins el curs actual (8 anys) i que podem definir com a crònica.

Hem de tenir en compte també que en el pas de primària a secundària hi ha una diferència entre el nombre de grups aula que inicialment es preveuen (determinats per la quantitat d’alumnes escolaritzats a 6è de primària) i els reals que s’acaben necessitant, atès que la demanda final és inferior a l’esperada inicialment. Aquest desequilibri entre oferta i demanda
a la secundària pública porta moltes famílies a optar per escoles privades concertades on sí que troben una plaça, cal donar continuïtat metodològica entre la primària i la secundària pública. A tall d’exemple, al curs 2014-2015 hi ha una ocupació a 6è de primària de 564 alumnes i una oferta de 450 places a 1r ESO, d'acord amb aquests càlculs, falten al districte de Sant Andreu 114 places públiques, percentual un 10%. És per això que, reclamem l’inici immediat d'obres del nou Institut Marti Pous a la Fabra i Coats i començar la rehabilitació de l’Institut Cristòfol Colom, sent l’únic institut públic que té el barri de Bon Pastor.

Necessitem al menys un nou centre públic de Formació Professional relacionat amb el teixit industrial que hi ha actualment, on hi destaca el sector del transport (tallers de Renfe, metro, autobús), però també amb altres que es puguin anar instal·lant al nostre districte, relacionat amb sectors emergents (indústries del mòbil i noves tecnologies, alimentària, energia i media ambient,...). Una possible solució, recuperar el projecte de l’Institut Berenguer de Palou, desaparegut l’any 2000, o desbloquejar el projecte d'ampliació de l'espai annex a l'IES l'Alzina i l'escola Ferran i Clua.

Demanem compromís ferm per part del Consorci d’Educació de Barcelona, un pla definitiu d'execució i finalització de les obres a les escoles actualment en barracons, 7 anys l’Escola La Maquinista i 6 anys l’Escola Can Fabra.

Com també un pacte municipal per tal que la segregació escolar no superi la segregació urbana, “Oficina Municipal d'Escolarització” demanem igualtat distributiva i l'equitat educativa i social entre l'educació pública i l'educació privada-concertada. L’elaboració del Mapa Escolar ha comportat una reflexió sobre l’escola que volem per al futur pròxim al nostre districte, més enllà del nombre de centres i les infraestructures escolars. S’ha valorat, per tant, la necessitat d’arribar a establir criteris per a la consolidació d’una oferta estable de servei públic d’educació que permeti avançar cap a la definició de projectes educatius, tant de centre com de zona. 

Sense cap mena de dubte, la insuficiència de places escolars públiques comporta un empitjorament de la qualitat educativa. Polítics i representants de l'administració, l’escola publica és el gran motor per atenuar els desequilibris socials d’una societat que cal cohesionar.

5 de juny del 2015

Tres centres educatius inauguren el Camí escolar, espai amic a Sant Andreu - BTVNOTÍCIES.cat


CAMÍ ESCOLAR, ESPAI AMIC


El programa Camí escolar, espai amic, arriba a Sant Andreu. L'Escola Mestre Enric Gibert i Camins, l'Escola Jesús Maria i la Llar d'Infants El Mar són els centres educatius que inauguren aquesta iniciativa. El projecte va destinat a 1.572 alumnes i hi col·laboren 105 botigues i entitats del barri.

 El programa Camí escolar, espai amic pretén que els infants i joves guanyin autonomia personal quan van al centre educatiu o es desplacen pel barri. A la ciutat, en total, hi ha 123 centres involucrats amb el programa, és a dir, un total de 44.400 alumnes.

 Durant dos anys, la comunitat educativa ha treballat conjuntament amb el districte, la Guàrdia Urbana i l’Eix Comercial de Sant Andreu per conèixer quins són els hàbits dels alumnes per arribar a l’escola i crear el traçat del camí. Aquest projecte educatiu s’ampliarà a tot el districte. Per exemple, en breu, les escoles Congrés Indians i la Pegaso també posaran en marxa un camí escolar. CAMI

20 de maig del 2015

Som finalistes ! PREMIS FAPAC 2015

La Coordinadora d'AMPA del districte de Sant Andreu, hem presentat en categoria  "AMPA SOLIDÀRIA" 

1ª CURSA SOLIDÀRIA PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA

El darrer veredicte és el vostre, amb la vostra votació. Obrim un període de votació popular online a través del web perquè tothom pugueu donar el vostre vot a la vostra iniciativa preferida.
Dóna aquí el teu vot per a cada categoria.

Per votar cliqueu l'enllaç
http://www.fapac.cat/premis-fapac-2015/projectes-finalistes/vota29 d’abril del 2015

2ª CURSA MASCA SOLIDÀRIA PER L'EDUCACIÓ PÚBLICA

Des de la Coordinadora d'AMPES de Sant Andreu, en col·laboració amb el Club Esportiu Masques de Sant Andreu, hem organitzat la 2a CURSA MASCA SOLIDÀRIA PER L'EDUCACIÓ PÚBLICA el proper 23 de maig a paritr de les 17:00 al parc de Can Fabra de Sant Andreu.

Tota la informació de la cursa, circuit i reglament es pot consultar a la web: www.masques.cat/cursa


17 de març del 2015

Biblioteca de Bon Pastor ha guanyat el 1er Premi Projecte “Teixint una xarxa d´oportunitats”

Felicitats per la vostra tasca !

Després d´una selecció prèvia dels 8 projectes finalistes, el Jurat ha fet el següent dictamen: Premi “Biblioteca Pública i Compromís Social”

Premi pel Projecte “Teixint una xarxa d´oportunitats” de la Biblioteca de Bon Pastor de Barcelona, un barri amb un nombre important de famílies desestructurades amb nivells molt baixos d’alfabetització i amb una manca d’hàbits en els comportament bàsics. En el projecte, que va començar fa 10 anys, hi intervenen professionals de perfils diferents educadors i treballadors socials, serveis mèdics, bibliotecaris, etc.-. Treballa per la inclusió social i la inclusió digital. La seva finalitat és generar oportunitats, mitjançant l’educació, a totes aquelles persones que tenen més dificultats socioeducatives. El projecte se centra especialment en infants i joves i, entre d´altres, treballen aspectes de “microviolència”, la qual cosa contribueix a una major estabilitat en el barri.

El jurat l´ha considerat “un projecte madur i ben argumentat. Compta amb una llarga trajectòria ja experimentada. Es tracta d´un projecte transversal, integrat en la complexa realitat social del barri, amb programes especials per a la integració socio-laboral d´adolescents i joves. A més, incorpora la figura de l´educador dins de la biblioteca i col.labora amb agents socials diversos del barri i de la ciutat. Pot convertir-se en un model per a altres iniciatives, situant l´acció de la biblioteca com a motor de canvi i d´integració social”.

L’accèssit ha estat pel Projecte “Facilitando lectura. Integrando lectores” de la Biblioteca pública “Menéndez Pelayo” de Castropol (Astúries), un projecte dirigit a persones grans i persones amb mobilitat reduïda.

El Jurat ha considerat que és “un projecte molt arrelat socialment i amb continuitat, que es porta a terme en un medi rural i dispers i que és capaç d´integrar sobretot a persones grans amb dificiltats per desplaçar-se. Compta amb voluntaris. Ha iniciat un programa per difondre i donar a conèixer la literatura i els autors asturians i gallec.-asturians. A més, és un projecte de baix cost i alta rendibilitat en termes socials que pot ser fàcilment replicat en altres entorns”.

24 de gener del 2015

Entrevista amb la directora del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores

Us facilitem una entrevista del Diari Ara a la directora del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores, antonia Hernández, publicada el passat 13 de novembre.

Més de 750 persones de 190 ciutats de 34 països van participar en el XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores que es va celebra el passat 13 i 16 de novembre a Barcelona. Amb el lema “Una ciutat educadora és una ciutat que inclou”, participants de ciutats de tot el món varen presentarar projectes i van compartir experiències.

El lema del Congrés és Una ciutat educadora, una ciutat que inclou, en referència a la inclusió social, i els eixos bàsics en són la inclusió, la participació i la innovació. L’objectiu, segons l’organització, era compartir coneixements i experiències en la inclusió social, avançar en la construcció de ciutats més justes, fetes per a les persones i amb les persones.

entrevista

12 de gener del 2015

Què passa quan aterra un gran projecte com el Tàndem o el Magnet en un centre educatiu


Projectes com el Tàndem i el Magnet volen impulsar escoles amb baixa matrícula a partir d’una oferta educativa que trenca amb l’habitual per fer l’escola més atractiva. Els veiem com una gran oportunitat per als centres i els seus alumnes, però com ho viuen des de dins? Quines són les pors, les alegries i les dificultats que hi troben? Parlem amb la directora de l’Escola Josep Maria de Sagarra (projecte Magnet) i amb la directora de l’Escola Poblenou (projecte Tàndem). + info.

14 de desembre del 2014

La Comunitat Educativa de Sant Andreu us desitja que passeu unes Bones Festes i un Feliç any 2015!QUÈ LI DAREM EN EL NOI DE LA MARE

Què li darem en el noi de la mare? 
Què li darem per un futur millor? 
Li darem una samarreta groga, 
per defensar la seva educació. 
Tam, patamtam, que la cosa és molt seria. 
Tam, patamtam, que això va de debò. 
Si no defensem l’ensenyament públic, 
Si no ho fem, s’ho carregaran tot.. 

Si en lloc de construir noves escoles, 
a cada aula hi fiqueu més infants. 
Si no pareu de fer anar les tisores, 
quin futur tindrà aquesta societat?. 
Tam, patamtam, que no és bo per a la classe. 
Tam, patamtam, que ja en són 27. 
Prou ja de respostes improvisades, 
ni augment de ràtios ni tampoc bolets. 

Els diners que a les escoles retallen, 
els han donat a col·legis d’elit. 
A on només estudien els que més paguen 
i així els de sempre seguiran sent rics. 
Tam, patamtam, que ha de ser igualitària! 
Tam, patamtam, que ha de ser universal! 
Si no serveix per ser compensadora. 
Si no serveix és que no ho fem com cal.

Ens treuen mestres i especialistes 
i els ajuts per a les extraescolars. 
Es triguen dies en cobrir les baixes, 
i no es renova prou el material. 
Tam, patamtam, que la cosa és molt seria. 
Tam, patamtam, que això va de debò. 
Si no defensem l’ensenyament públic, 
Si no ho fem, s’ho carregaran tot..

28 de novembre del 2014

Barcelona ret homenatge als ciutadans més compromesos

L'Ajuntament ha guardonat amb la Medalla d'Honor de Barcelona a 25 entitats i persones que han destacat aquest 2014 en el desenvolupament de la consciència ciutadana, virtuts i valors cívics. Més informació: http://ves.bcn.cat/jwnfn


27 de novembre del 2014

Recollim medalla d’honor ciutat de Barcelona però amb sentit crític ….


L’atorgament de la medalla d’honor ciutat de Barcelona 2014 i a la vegada  el reconèixement al nostre projecte, que es basa fonamentalment en la defensa de l'escola pública, esdevé importantíssima, més en un moment en què l'educació pública és atacada constantment  per qui més l'hauria de defensar, l'administració.

La Coordinadora d’AMPA del districte de Sant Andreu  és una entitat sense ànim de lucre que fou fundada al 1994, neix amb l’esperit de donar a conèixer el món associatiu de les AMPA. És un espai on hi participen representants de totes les associacions de mares i pares de l’escola pública, on compartim experiències per millorar el funcionament i la gestió de les AMPA.

El nostre projecte es basa fonamentalment en la defensa de l'escola pública de qualitat, en català, integradora, democràtica, laica i participativa, una escola on qualsevol nen pugui fer el seu somni realitat, i que es garantitzi la igualtat d'oportunitats per a tothom.

Fomentar uns valors basats en la cooperació i no en la competitivitat, cosa essencial per a crear un model d'escola inclusiva.

La realitat social ha canviat durant aquests 20 anys de vida de la nostra entitat, al inicis la feina anava encaminada a reivindicar l'equilibri d'escolarització de l'alumnat d'incorporació tardana per facilitar l’acollida de les famílies nouvingudes als centres educatius i així garantir la cohesió social, com en vetllar pel bon manteniment de les instal·lacions escolars públiques.

La realitat actual és diferent,  aquests últims anys la feina ha estat fer visible la necessitat de noves places públiques al districte ja que s'han anat massificant les aules i els centres escolars amb  els anomenats "bolets" (aules adicionals) i/o augments de ràtio.

Per a aconseguir-ho, lluitem per trobar les idees i els recursos necessaris  per a garantir l'èxit escolar dels nostres fills i filles i que se solucioni d’una vegada la problemàtica històrica que patim,  any rera any. en el tema d'infraestructures: barracons, escoles, instituts i projectes que no s’acaben mai…. Pensem que qui pateix a diari la mala gestió de l’administraciósón els nostres fills i filles  que cada dia van a escola.  
Volem solucions!

Amb aquesta idea de lluitar per l'educació pública i d'unir esforços comuns s’ha trobat aquest curs repetides vegades la Comunitat Educativa del Distritre de Sant Andreu que reuneix representats dels professors, associacions de veïns i entitats educatives del districte.

Per mostrar i fer públic aquest treball s'han organitzat diferents activitats, accions, xerrades, tancades.... sempre treballant en xarxa. Entre elles, un esdeveniment que ha permès visualitzar el potencial i la tasca que realitzen les Ampes del nostre districte, va ser el Passeig per l'Educació Pública, que va rebre el 3r premi en la categoria "Fem Xarxa per l'Èxit Escolar", dels premis FAPAC 2014, com també l’organització amb El Club d'Atletisme Masques Sant Andreu de la Cursa Masca Solidària Per l’'Educació Pública un esdeveniment esportiu popular i no competitiu, per tal de fomentar l’esport i defensar l’escola pública de qualitat.

Polítics i representants de les administracions, és l’hora de posar fil a l’agulla i garantir una escola lliure i pública que és la que la gent necessita perquè hi creiem i perquè entenem que, el que és public afavoreix la majoria, mentre que la privatizació de les escoles només beneficia uns quants.


Volem un futur esperançador i no especulador.

29 d’octubre del 2014

Eleccions 2014 Consells Escolars dels Centres


Participa-hi!

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

El curs escolar 2014-2015, el procés electoral s'inicia el 3 de novembre de 2014

Calendari del procés electoral
 • Inici del procés: 3 de novembre de 2014
 • Constitució de les meses electorals: abans del 12 de novembre de 2014
 • Votacions de cada sector: entre el 24 al 28 de novembre de 2014
 • Constitució del consell escolar: abans del 23 de desembre de 2014


10 d’octubre del 2014

Declarem-nos un espai lliure de LOMCE


Propostes d’Insubmissió a la LOMCE


Des de la Xarxa d’Escoles Insubmises, proposem als centres educatius que, per iniciar les accions de resistència activa a la LOMCE:

- Les famílies donin suport a les iniciatives d’oposició a la LOMCE que promoguin els mestres.

- Les famílies fem pedagogia entre nosaltres, del que suposa la LOMCE per a l’educació de les nostres criatures.

- Organitzem, des dels Consells Escolars, i en col·laboració amb les AMPA’s i els claustres, comissions mixtes de treball ( famílies i mestres), per tal d’explorar conjuntament accions de resistència activa, adaptades a la realitat dels nostres centres.

ALGUNES PROPOSTES D’INSUBMISSIÓ QUE PODEN CONSIDERAR LES FAMÍLIES:

01 No demanar l’escolarització en castellà.

02 No demanar l’assignatura de religió.

03 Entre els 13 i els 15 anys no escollir l’assignatura Emprenedoria i Activitat Empresarial.

04 No portar les criatures a les proves externes de 3r i 6è de Primària (no són vinculants). Sí ho són les de quart d’ESO i Batxillerat. Són proves de continguts, no de competències, que serviran per fer els rànquings públics dels centres segons els resultats obtinguts als exàmens.

ALGUNES PROPOSTES D’INSUBMISSIÓ QUE PODEN CONSIDERAR ELS CLAUSTRES DE MESTRES:

05 Mantenir la immersió lingüística.

06 Mantenir les competències dels Consells Escolars.

07 No fer l’especialització curricular.

08 Exigir la dotació que preveu la nova llei per noves tecnologies i alumnes amb necessitats educatives especials, entre d’altres.

09 Explorar fórmules perquè els instituts no segreguin a quart d’ESO l’alumnat entre disciplines acadèmiques i aplicades.

10 Mantenir l’educació en valors i promoure el pensament crític

I segur que hi ha altres propostes que aniran sorgint al llarg del temps, i que podrem anar afegint a aquesta llista inicial.

Com adherir-se?

Per adherir-se a la Xarxa d’Escoles Insubmises, cal que el Consell Escolar del centre educatiu aprovi, en reunió de Consell l’adhesió a la XEI.

El President del Consell signarà el document d’adhesió i posteriorment es comunicarà a la XEI, per correu electrònic, adjuntant si és possible el document signat. Això permetrà donar visibilitat a les escoles que s’han declarat insubmises i que totes ens puguem sentir acompanyades en aquest procés.

Per a més informació aneu al bloc: Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE.(XEI)

9 de setembre del 2014

El 1r dia, amb la groga a classe!

Salutacions a tots i totes!

Comencem nou curs escolar 2014-2015 marcat com va sent habitual per les retallades en educació, el dret fonamental dels nostres fills i filles,  per el que tant lluitem i que encara ens queda molt cami per recorrer.

Són molts anys els que venim assistint al desmantallament de la nostra escola, d’una manera sigilosa i idiològica  en pro de la privatizaciò de l’ensenyament.

En aquest context hem d’afegir la implantació  progresiva de la LOMCE i que en tan sols tres anys quedara aplicada al nostra sistema educatiu. El govern en cap  moment ha propiciat una discussió real amb la comunitat educativa i segueix fent oïdes sordes a les seves propostes i reivindicacions.I que vol imposar  

Companys!, continuarem lluitant i treballant, per l’escola que volem i que entre tots farem possible.

Volem un futur esperançador i no especulador!

El 1r dia, amb la groga a classe!2 de juny del 2014

REBEM TERCER PREMI "FEM XARXA PER L'ÈXIT ESCOLAR" Compartim a totes les escoles que lluitem per l'educació pública

Diumenge 1 de juny, la FaPaC ha concedit els Premis FaPaC en el marc d'una multitudinària festa celebrada durant tot el matí al Passeig Lluís Companys (Arc de Triomf) de Barcelona.

L'objectiu dels guardons, que la federació atorga per segon any consecutiu, és reconèixer públicament els projectes desenvolupats per les AMPA arreu del territori i posar en valor el capital social que suposen els milers de voluntaris/es, pares i mares, que actuen dins de les associacions. 
D'entre prop d'un centenar de projectes presentats i després d'un període de votació popular, les AMPA i els projectes guanyadors en les tres categories:

PREMI TOTHOM A L'AMPA
, a l'experiència que promogui la participació associativa de totes les famílies del centre educatiu.

PREMI AMPA SOLIDÀRIA, a l'experiència solidària dins de l'associació que promogui la cohesió social i vetlli per la igualtat d'oportunitats.

PREMI FEM XARXA PER L'ÈXIT ESCOLAR
, a la iniciativa promoguda en un centre educatiu o en una AMPA amb l’objectiu de millorar l’èxit educatiu dels seus alumnes.

1r Premi 
AMPA Institut Lluís Domènech i Montaner (Canet de Mar)
“CLUB MATEMÀTIC    GOOGOLPLEX”
2r Premi 
AMPA les Moreres (Santa Fe del Penedès)
“CLUB DE LECTURA INFANTIL”
3r Premi
Coordinadora d’AMPA districte Sant Andreu (Barcelona)
“PASSEIG PER L'EDUCACIÓ PÚBLICA”
Finalista 
Coordinadora d’AMPA de Santa Eugènia i Sant Narcís (Girona)
“TALLER DE SUPORT A L'ESTUDI”
Finalista
 AMPA del SES Maçanet de la Selva (Maçanet de la Selva)
“VOLEM UN MILLOR RENDIMENT DINS L'AULA”

Us volem felicitar a tot l'equip FaPaC per la iniciativa Premis FaPaC i el vostre compromís per un ensenyament públic, gratuït i de qualitat. I que ens anima a continuar lluitant per l'escola pública que volem.

31 de maig del 2014

1ª CURSA MASCA SOLIDÀRIA PER L'EDUCACIÓ PÚBLICA 31 DE MAIG DE 2014 A CAN FABRA

La 1ª Cursa solidària per l’Educació Pública al districte de Sant Andreu, és un esdeveniment esportiu no competitiu obert a tothom amb l’objectiu de promoure esport i salut i defensar l’escola pública de qualitat i que consisteix en 7 curses de diferents distàncies, obertes a tothom i separades per grups d’edat.

Des de la comissió organitzadora només podem agrair sincerament la vostra participació i el vostre entusiasme. Malgrat la pluja vam aconseguir tots els objectius: una jornada reivindicativa i solidària en favor de l'Educació Pública i per potenciar l'esport en família.

I vam aconseguir entre tots recaptar 300kg d'aliments pel Rebost!

Moltes gràcies a tots i fins l'any vinent!

Busca't i et trobaràs!

27 de maig del 2014

La Sagrera Es Mou: SEGONA EDICIÓ DEL FIREM-NOS DIA 1 DE JUNY DE 2014 PLAÇA D'ELX A LES 10hQuè és FIREM-NOS?
   És una fira amb dos objectius:
• Ajudar econòmicament les escoles del barri.
• Crear una xarxa de solidaritat entre les escoles, les entitats  i els veïns de La Sagrera

Quins productes hi haurà?
• Obres d’artesania realitzades pels mateixos alumnes amb l’ajuda dels mestres.
• Objectes aportats per persones vinculades a LSEM
• Objectes realitzats per l’AMPA

Qui organitza la fira?
• L’associació La Sagrera Es Mou, a través de la seva comissió LA SAGRERA ES MOU PER LES ESCOLES.
• Els claustres de professors de TURÓ BLAU, L’ESTEL, EL SAGRER i LA PEGASO.
• L’AMPA de les escoles esmentades.

 Video resum segona edició FIREM-NOS 2014

7 de maig del 2014

EL CONSELL DEL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU diu "NO" a la LOMCE


DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA LOMCE PROMOGUDA PER LA COORDINADORA D’AMPA DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU I LA COMUNITAT EDUCATIVA DE SANT ANDREU
6 de maig del 2014

L'Ajuntament de Barcelona atorga la Medalla d'Honor de Barcelona a la Coordinadora d'AMPA del districte de Sant AndreuVolem compartir amb vosaltres el reconeixement per part 
de l'ajuntament de la feina feta des de les AMPES.
El 30 de novembre recollirem 
la Medalla d'Honor de la ciutat de Barcelona.
 Proposats per el Districte de Sant Andreu.

FELICITATS a TOTS I TOTES.


23 d’abril del 2014

NO TE LA JUGUIS AMB L'EDUCACIÓ PÚBLICA! Escola la Pegaso Diumenge 27 d'Abril d'11h a 14hPropera acció: diumenge 27 D'ABRIL
Lloc: Escola la Pegaso
Hora: matí d'11h a 14h

Trobada oberta a totes les Ampes i famílies per compartir
temes d'Educació i visualitzar l'oposició a les retallades.

11h a 12h: Jocs esportius en família
12h a 13h: Jocs esportius per nens

Xerrada: "Els nous models en relació a la pràctica de l'esport"
a càrrec de Àlvaro Molero(mestre Ed.física) i Sara Manchado
(psicomotricista)

13h a 14h: Taula rodona i grups de treball:
"La participació de les famílies a l'escola i l'èxit escolar"

Exposició: Les Ampes creixem amb tu!

Animeu-vos a venir amb la samarreta S.O.S !!!

SUMA’T A LES ACCIONS DE CADA MES PER UNA ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT!

9 d’abril del 2014

SOM FINALISTES dels PREMIS FAPAC !!!


Després de l'èxit de la primera edició, la FaPaC que representa les Ampes de Catalunya, convoca per segon any consecutiu els PREMIS FAPAC, una iniciativa amb la qual es vol premiar les accions educatives i participatives de les AMPA associades, perquè sigui un incentiu a la seva activitat i també permetre l'intercanvi d'experiències.
Hi havia tres categories: 
 • Premi Ampa solidària
 • Premi Tothom a l'Ampa 
 • Premi Fem  xarxa per l'èxit escolar
Aquesta vegada la Coordinadora d'Ampa del districte Sant Andreu ens hi hem presentat i ens han comunicat que som finalistes!! Vàrem presentar El passeig per l'educació del curs 2012-13 , en categoria: Fem xarxa per l'èxit escolar
La decisió final al premi ha de passar per votació popular.
Cal votar una proposta de cada categoria. Si voleu llegir la proposta entreu a projectes finalistes i també podeu veure el vídeo que vam fer: http://youtu.be/PitxkvfEQqs
Us animem a tots a votar: 
 A veure si entre tots ho aconseguim!!!