9 de juliol del 2021

Exigim una major inversió en Educació que permeti una reducció de ràtio d’alumnes per classe

 


 

Des de la Coordinadora d’AMPAS/AFAS de Centres Educatius Públics de Sant Andreu exigim una major inversió en Educació que permeti una reducció de ràtio d’alumnes per classe.

 

 • Atès que la inversió en Educació a Catalunya és aproximadament el 3,5% del PIB, tot i que la Llei d’Educació Catalana (LEC) estableix que la despesa hauria d’arribar fins al 6%.  Aquesta manca d’inversió que situa a Catalunya a la cua de l’Estat Espanyol que a la vegada es troba a la cua de la Unió Europea i que per tant la manca d’inversió és el principal problema amb què es troba l’educació del nostre país.

 • Atès que el Departament d’Ensenyament, que és l’organisme responsable de determinar l’oferta de llocs escolars.

 • Atès que reiteradament s’ha denunciat que un alt percentatge de l’Ensenyament obligatori (Infantil-primària-secundària) en els darrers cursos han estat en situació de ràtios d’alumnes per grup classe màximes o fins i tot per sobre d’aquest (per sobre de 25 a infantil i primària i 30 a secundària). S’ha donat la situació que l’excepcionalitat s’ha convertit en norma

 • Atès que en els darrers anys a Catalunya i Barcelona ha patit una forta i sostinguda davallada de la natalitat, de 89.000 naixements en 2008 fins als 56.000 nous nadons del 2020 i que contrasta amb una etapa anterior, on s’havien produït molts naixements, que havien obligat a fer créixer els centres educatius existents i crear-ne de nous. Recordem que, a causa de la manca d’inversió i de correcta planificació, encara tenim a Catalunya, a Barcelona i al Districte de Sant Andreu nombrosos centres en mòduls alguns des de fa més d’una dècada.

 • Atès que fruit d’aquesta davallada de naixements, en els darrers anys s’han tancat línies de diferents escoles públiques especialment, en comptes d’apostar per una reducció generalitzada i important de ràtio d’alumnes per aula.

 • Atès que la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat, malgrat ser del tot insuficient a un petit augment de les plantilles docents amb personal de reforç per a evitar sobretot els “sobre ràtios” la qual cosa ha suposat una petita millora als centres, a les possibilitats de treball a l’aula i els resultats obtinguts. Cal destacar, però que pel fet que els recursos han estat del tot insuficients en personal de reforç que ha aportat el Departament d’Educació, ha estat la reorganització dels centres educatius que han hagut de prescindir en molts casos de docents especialistes, els quals han entomat les tutories creades per esponjar els grups. 

 • Atès que el departament d'Educació, de cara al curs 21-22, segons declaracions del 8 de maig  no es planteja en consolidar aquestes plantilles –tot i haver afirmat l’anterior conseller, fa un any, que les “noves contractacions” no anaven “a respondre només a l’emergència sanitària, sinó també a aquesta voluntat de millora del sistema educatiu”.

 • Atès que la baixada de ràtios ha de permetre, d’una banda, repartir l’impacte de la davallada de naixements entre els centres, però sobretot és una eina d’atenció a la diversitat i la qualitat educativa. Amb una davallada de ràtios és evident que els equips docents poden abordar i donar resposta de manera més efectiva a múltiples ritmes d’aprenentatge dins l’aula, i és evident que, com menys alumnes, millor serà aquesta atenció.

 • Atès que a mesura que el nombre d’alumnes per classe de la classe es redueix, les metodologies que pot utilitzar el professorat, l’accés als materials i la quantitat d’atenció que rebrà cada estudiant augmenten, millorant els resultats de l’alumnat.

 • Atès que ens trobem en un moment de canvi i innovació en les metodologies d'ensenyament, i veiem que si aquestes vénen acompanyades d'una reducció de la ràtio d'estudiants per aula (per sota de 20 a primària i per sota de 25 a secundària), llavors, es poden identificar beneficis en el rendiment escolar, a més de les millores observades en la conducta i l'actitud.

 • Atès que una reducció de ràtio ajuda a afrontar millor la matrícula viva i la integració i acollida de l’arribada d’aquests nous alumnes a mig curs.

 • Atès que segons a l’informe Talis 2018, els i les professionals que treballen cada dia a l’aula amb els infants i per tant com a veritables coneixedors i coneixedores de la situació, el 85% dels docents van manifestar que dedicarien un increment del pressupost a reduir la mida de les classes contractant més personal.

 • Atès que els principals col·lectius sindicals de docents a Catalunya (Aspepc-SPS, CCOO, CGT, Intersindical, UGT, USOC i USTEC), el SdE i l’AFFAC exigeixen a la Generalitat que redueixi les ràtios d’alumnes per professorat.


Per aquests motius exigim:

 

Primer.- Destinar el 6% del PIB de Catalunya a inversió en Educació. 

Segon.- Exigim al Departament la consolidació estructural de les places que la pandèmia de la Covid-19 va obligar a implantar.

Tercer.- Exigim al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la baixada de la ràtio a les aules per sota de 20 al segon cicle d’Educació Infantil i Primària i d’un màxim de 25 a l’ESO, el Batxillerat i els Cicles Formatius. Així com la reducció de ràtio per docent.

Quart.- Demanem  al Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona que la baixada de ràtio vagi acompanyada d’un augment dels recursos d’atenció a les necessitats educatives especials (NEE) i els suports intensius per a l'escolarització inclusiva (SIEI), així com els serveis educatius en general, especialment els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP). 

 

9 de juliol del 2021

16 de juny del 2021

Comunicat envers l'assetjament i violència als centres

 

Comunicat de la COORDINADORA D’AMPA/AFA DE CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE SANT ANDREU envers l’assetjament i violència als centres

 

Educar a casa, a l'escola, a l'àmbit social és una premisa de la qual partim, sent conscients que els infants es passen la major part del dia a l'escola o institut. Les dinàmiques emocionals entre iguals de vegades són difícils de gestionar, i som els adults qui hem de donar les eines perquè aprenguin a actuar de manera respectuosa i puguin enfortir la seva vida emocional. Tot i això, moltes vegades no ens en sortim i es produeixen conductes violentes.

Són diversos els protocols que determinen com les escoles, els instituts i els centres educatius han d‘actuar davant d’un cas de violència. Malauradament les polítiques de prevenció estan quedant-se curtes, doncs els casos d’assetjament, ciberbullying i violència masclista en els centres educatius sembla que van en augment.

Són considerats conflictes greus les conductes tipificades en l'article 37.1 de la Llei 12/2009 del 10 de juliol d'educació i que perjudiquen greument la convivència escolar. Segons el protocol d’intervenció s’ha d’actuar si hi ha coneixement o sospita d’un conflicte greu per part de qualsevol membre de la comunitat educativa.

És per aquest fet que les AFA i AMPA que pertanyem a la Coordinadora d’AFA i AMPA de centres públics del Districte de Sant Andreu, hem decidit fer un front comú contra el bullying dins i fora dels nostres centres educatius. Per això:

 • Exigim major nombre de recursos per la detecció dels casos d’assetjament en els centres educatius, i que s’arribi fins el final en tots els casos i amb total transparència.

 • Volem perfils qualificats per atendre els casos més greus i així evitar el drama viscut fa poc més d’un mes al nostre barri del districte de Sant Andreu.

 • Demanem la creació d’un Espai de treball conjunt de tota la comunitat educativa, on es pugui avaluar i revisar l’aplicació dels protocols de prevenció i tractament de la violència a l’entorn escolar.

 • Emplacem a totes les escoles i instituts a educar, en el marc del Projecte de convivència, en la gestió positiva dels conflictes i adoptar mesures preventives com tenir dins de cada grup/classe un espai comú per tractar conflictes que s'hagin pogut donar durant el dia o setmana. Som conscients que a algunes escoles ja es porta a terme i volem que s’implementi a tots els centres del districte.

 • Proposem més tasques de conscienciació social amb spots publicitaris, tallers on-line, webinars, ja sigui dins de les escoles/instituts o a nivell de barri o districte.

 • Proposem la creació d’un protocol sobre prevenció del maltractament institucional a la infància i adolescència en l’àmbit escolar (des de 0-18).

 • Encoratgem a les institucions, centres i comunitat educativa en general, a fer difusió i posar a l’abast dels infants i les famílies els recursos ja existents, com els centres d’atenció psicològica Konsulta’m i el telèfon i el WhatsApp contra el suïcidi, de l’Ajuntament de Barcelona; i l’aplicació mòbil UsApp, per denunciar casos d’assetjament escolar o qualsevol altre tipus de violència, creada per la Generalitat de Catalunya. És cabdal que les eines que ja existeixen arribin a les persones que les puguin necessitar.

L’elaboració del Pla les escoles lliures de violències redactat per tècnics del Departament d’Educació, pot ser una eina per posar fil a l’agulla, tot i que, si no se’l dota de prou recursos humans i materials pot esdevenir només una eina per evidenciar, de nou, el què seria una manca greu de voluntat per garantir els drets fonamentals dels infants i joves, per part l’administració educativa.

Al Districte de Sant Andreu, no permetrem que tot això quedi en paper mullat. Tenim l'obligació, tota la comunitat educativa (Departament d'Educació, Inspecció, Direccions, Professorat i altres educadors, PAS, Famílies i Alumnat) en posar-hi atenció i esforços en detectar qualsevol tipus de conducta violenta i actuar en conseqüència.

Cal doncs estar alerta, no ignorar indicis, no silenciar evidències, denunciar fets i exigir responsabilitats, sense defugir les pròpies.

 

16 de juny del 2021