9 de juliol del 2021

Exigim una major inversió en Educació que permeti una reducció de ràtio d’alumnes per classe

 


 

Des de la Coordinadora d’AMPAS/AFAS de Centres Educatius Públics de Sant Andreu exigim una major inversió en Educació que permeti una reducció de ràtio d’alumnes per classe.

 

 • Atès que la inversió en Educació a Catalunya és aproximadament el 3,5% del PIB, tot i que la Llei d’Educació Catalana (LEC) estableix que la despesa hauria d’arribar fins al 6%.  Aquesta manca d’inversió que situa a Catalunya a la cua de l’Estat Espanyol que a la vegada es troba a la cua de la Unió Europea i que per tant la manca d’inversió és el principal problema amb què es troba l’educació del nostre país.

 • Atès que el Departament d’Ensenyament, que és l’organisme responsable de determinar l’oferta de llocs escolars.

 • Atès que reiteradament s’ha denunciat que un alt percentatge de l’Ensenyament obligatori (Infantil-primària-secundària) en els darrers cursos han estat en situació de ràtios d’alumnes per grup classe màximes o fins i tot per sobre d’aquest (per sobre de 25 a infantil i primària i 30 a secundària). S’ha donat la situació que l’excepcionalitat s’ha convertit en norma

 • Atès que en els darrers anys a Catalunya i Barcelona ha patit una forta i sostinguda davallada de la natalitat, de 89.000 naixements en 2008 fins als 56.000 nous nadons del 2020 i que contrasta amb una etapa anterior, on s’havien produït molts naixements, que havien obligat a fer créixer els centres educatius existents i crear-ne de nous. Recordem que, a causa de la manca d’inversió i de correcta planificació, encara tenim a Catalunya, a Barcelona i al Districte de Sant Andreu nombrosos centres en mòduls alguns des de fa més d’una dècada.

 • Atès que fruit d’aquesta davallada de naixements, en els darrers anys s’han tancat línies de diferents escoles públiques especialment, en comptes d’apostar per una reducció generalitzada i important de ràtio d’alumnes per aula.

 • Atès que la situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha obligat, malgrat ser del tot insuficient a un petit augment de les plantilles docents amb personal de reforç per a evitar sobretot els “sobre ràtios” la qual cosa ha suposat una petita millora als centres, a les possibilitats de treball a l’aula i els resultats obtinguts. Cal destacar, però que pel fet que els recursos han estat del tot insuficients en personal de reforç que ha aportat el Departament d’Educació, ha estat la reorganització dels centres educatius que han hagut de prescindir en molts casos de docents especialistes, els quals han entomat les tutories creades per esponjar els grups. 

 • Atès que el departament d'Educació, de cara al curs 21-22, segons declaracions del 8 de maig  no es planteja en consolidar aquestes plantilles –tot i haver afirmat l’anterior conseller, fa un any, que les “noves contractacions” no anaven “a respondre només a l’emergència sanitària, sinó també a aquesta voluntat de millora del sistema educatiu”.

 • Atès que la baixada de ràtios ha de permetre, d’una banda, repartir l’impacte de la davallada de naixements entre els centres, però sobretot és una eina d’atenció a la diversitat i la qualitat educativa. Amb una davallada de ràtios és evident que els equips docents poden abordar i donar resposta de manera més efectiva a múltiples ritmes d’aprenentatge dins l’aula, i és evident que, com menys alumnes, millor serà aquesta atenció.

 • Atès que a mesura que el nombre d’alumnes per classe de la classe es redueix, les metodologies que pot utilitzar el professorat, l’accés als materials i la quantitat d’atenció que rebrà cada estudiant augmenten, millorant els resultats de l’alumnat.

 • Atès que ens trobem en un moment de canvi i innovació en les metodologies d'ensenyament, i veiem que si aquestes vénen acompanyades d'una reducció de la ràtio d'estudiants per aula (per sota de 20 a primària i per sota de 25 a secundària), llavors, es poden identificar beneficis en el rendiment escolar, a més de les millores observades en la conducta i l'actitud.

 • Atès que una reducció de ràtio ajuda a afrontar millor la matrícula viva i la integració i acollida de l’arribada d’aquests nous alumnes a mig curs.

 • Atès que segons a l’informe Talis 2018, els i les professionals que treballen cada dia a l’aula amb els infants i per tant com a veritables coneixedors i coneixedores de la situació, el 85% dels docents van manifestar que dedicarien un increment del pressupost a reduir la mida de les classes contractant més personal.

 • Atès que els principals col·lectius sindicals de docents a Catalunya (Aspepc-SPS, CCOO, CGT, Intersindical, UGT, USOC i USTEC), el SdE i l’AFFAC exigeixen a la Generalitat que redueixi les ràtios d’alumnes per professorat.


Per aquests motius exigim:

 

Primer.- Destinar el 6% del PIB de Catalunya a inversió en Educació. 

Segon.- Exigim al Departament la consolidació estructural de les places que la pandèmia de la Covid-19 va obligar a implantar.

Tercer.- Exigim al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la baixada de la ràtio a les aules per sota de 20 al segon cicle d’Educació Infantil i Primària i d’un màxim de 25 a l’ESO, el Batxillerat i els Cicles Formatius. Així com la reducció de ràtio per docent.

Quart.- Demanem  al Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona que la baixada de ràtio vagi acompanyada d’un augment dels recursos d’atenció a les necessitats educatives especials (NEE) i els suports intensius per a l'escolarització inclusiva (SIEI), així com els serveis educatius en general, especialment els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP). 

 

9 de juliol del 2021