17 de març del 2015

Biblioteca de Bon Pastor ha guanyat el 1er Premi Projecte “Teixint una xarxa d´oportunitats”

Felicitats per la vostra tasca !

Després d´una selecció prèvia dels 8 projectes finalistes, el Jurat ha fet el següent dictamen: Premi “Biblioteca Pública i Compromís Social”

Premi pel Projecte “Teixint una xarxa d´oportunitats” de la Biblioteca de Bon Pastor de Barcelona, un barri amb un nombre important de famílies desestructurades amb nivells molt baixos d’alfabetització i amb una manca d’hàbits en els comportament bàsics. En el projecte, que va començar fa 10 anys, hi intervenen professionals de perfils diferents educadors i treballadors socials, serveis mèdics, bibliotecaris, etc.-. Treballa per la inclusió social i la inclusió digital. La seva finalitat és generar oportunitats, mitjançant l’educació, a totes aquelles persones que tenen més dificultats socioeducatives. El projecte se centra especialment en infants i joves i, entre d´altres, treballen aspectes de “microviolència”, la qual cosa contribueix a una major estabilitat en el barri.

El jurat l´ha considerat “un projecte madur i ben argumentat. Compta amb una llarga trajectòria ja experimentada. Es tracta d´un projecte transversal, integrat en la complexa realitat social del barri, amb programes especials per a la integració socio-laboral d´adolescents i joves. A més, incorpora la figura de l´educador dins de la biblioteca i col.labora amb agents socials diversos del barri i de la ciutat. Pot convertir-se en un model per a altres iniciatives, situant l´acció de la biblioteca com a motor de canvi i d´integració social”.

L’accèssit ha estat pel Projecte “Facilitando lectura. Integrando lectores” de la Biblioteca pública “Menéndez Pelayo” de Castropol (Astúries), un projecte dirigit a persones grans i persones amb mobilitat reduïda.

El Jurat ha considerat que és “un projecte molt arrelat socialment i amb continuitat, que es porta a terme en un medi rural i dispers i que és capaç d´integrar sobretot a persones grans amb dificiltats per desplaçar-se. Compta amb voluntaris. Ha iniciat un programa per difondre i donar a conèixer la literatura i els autors asturians i gallec.-asturians. A més, és un projecte de baix cost i alta rendibilitat en termes socials que pot ser fàcilment replicat en altres entorns”.